Agnes Vask viib läbi tundi Hugo Treffneri gümnaasiumis

Tudeng füüsikatundi


Tudeng füüsikatundi on projekt aastast 2012, mille raames käivad Tartu Ülikooli füüsikatudengid 12. klassi füüsikatundides külalisõpetajaks. Tundides käsitletakse gümnaasiumi viienda füüsikakursusega haakuvaid tänapäeva teadusmaailmas aktuaalseid teemasid. Õpilastele tutvustatakse, millega praegu teaduses tegeletakse, mis on hetkel veel lahendamata küsimused ja millised võivad olla nende uurimisteemade rakendused.


Eesmärgid

  • tekitada õpilastes suuremat huvi füüsika vastu, tutvustades selle tänapäevaseid ja kiiresti arenevaid külgi
  • näidata neile õpilastele, kes juba on füüsikast huvitatud, et see on täiesti mõeldav valik nii ülikoolis õppimiseks kui ka hiljem karjääri tegemiseks
  • anda füüsikatudengitele kogemust oma eriala tutvustamisega ja avaliku esinemisega, et nad ka tulevikus oskaksid piisavalt lihtsas keeles edasi anda tänapäeva teaduses toimuvat ja selle tähtsust ühiskonnas

Tunniteemad õppeaastal 2016/2017

  • Valle Morel "Tehisintellekt"
  • Karoliine Kurvits "Kuidas Marsil kartulit kasvatada?"
  • Joosep Kivastik "Teadus kui küünal pimeduses"
  • Risto Künnapas "Raketitehnoloogia"
  • Magnus Muru "Bioprintimine"
  • Kaarel Viikna "Radioaktiivsus"
  • Mari-Liis Aru "Miks kosmos on tulevik?"

Õppeaasta 2017/2018

Selle õppeaasta teemad on selgumisel.

Projektist osavõtmiseks saada meil sooviavaldusega Karoliine Kurvitsale:

karoliine.kurvits@gmail.com