Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
"One can only learn by teaching." - John Archibald Wheeler


Meist

Tutvustus


Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärgideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõud- ja teadlaskonnavahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Juhatus

2017. aasta sügissemestri juhatusse valiti Karoliine Kurvits, Helen Asuküla, Kerttu Maria Peensoo ja Aksel Allas.

Karoliine Kurvits

Esimees

Karoliine on kolmanda aasta füüsikaüliõpilane, kes on FÜS-i juhatuses kolmandat ametiaega.
Lisaks FÜS-ile lööb Karoliine aktiivselt kaasa Üliõpilaskonna Sihtasutuse tegemistes.

karoliine.kurvits@gmail.com

Helen Asuküla

Laekur

Helen on kolmanda aasta füüsikaüliõpilane, kes on FÜS-i juhatuses teist ametiaega.

helenasukyla@gmail.com

Kerttu Maria Peensoo

Meediahaldur

Kerttu on kolmanda aasta füüsika-
üliõpilane, kes on juhatuses kolmandat ametiaega. Lisaks FÜS-ile kuulub ka Tartu Ülikooli Fotoonikaklubi juhatuse ridadesse.

kerttumariapeensoo@gmail.com

Aksel Allas

Suhtekorraldaja

Aksel on teise aasta füüsikaüliõpilane, kes on juhatuses teist ametiaega. Kui Aksel pole parasjagu pühendanud end kooliasjadele, meeldib talle tegeleda rahvatantsuga.

allasaksel@gmail.com

Kontakt

FÜS-iga saab ühendust võtta kirjutades otse juhatuse liikmetele, kelle meiliaadressid leiab ülalt, või saates kirja juhatuse üldaadressile:


FÜS-i arveldusarve: Eesti Füüsika Selts EE302200221052465647 (Swedbank)