Meist

Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.


Eesmärgid:

FÜSi talvine üldkogu

Talvisel FÜSi üldkogul, mis toimus 09.02.16 Physicumis, valiti uus juhatus, mille liikmeteks on Moorits Mihkel Muru (esimees), Karl Reinkubjas (laekur), Adam Erki Enok, Magnus Muru. Üldkogul võeti vastu uus põhikiri, mida praegusel kujul saab näha alloleval lingil, kuid varsti juba ka parema kujundusega.

Põhikiri

FÜSi sügisene üldkogu 2015

29. septembril toimus FÜSi sügisene üldkogu, kus päevakorras oli kokkuvõte eelmisest semestrist ja suvel tehtust, tegevused ja plaanid selleks semestriks, mõningad arutelu teemad ja üleskutse mõelda kaasa teemadel nagu FÜSi põhikirja uuendamine ja juhatuse valitsusaja pikkus, millega tegeleme süvitsi järgmisel üldkogul sügissemestri lõpus. Rõõm on tõdeda, et sellest üldkogust osavõtjate arv oli üle mitme aasta suurim ja selpuhul sai tehtud ka fotosüüdistus. Pildi leiab siit.

Lehed

Subscribe to Esilehe voog